Avís legal

Política de Protecció de dades de caràcter personal:

La pàgina de Tràmits i gestions de l'Ajuntament de Torrefarrera, sol·licita als seus usuaris dades de caràcter personal: nom, cognoms, adreça, etc, per tal de poder realitzar la tramitació sol·licitada per l'usuari, complint les condicions de seguretat i confidencialitat exigides per la legislació vigent en cada cas.

Aquestes dades s'integren en els corresponents fitxers informatitzats de l'Ajuntament de Torrefarrera, d'acord amb la legislació o normativa vigent en cada cas.

L'Ajuntament de Torrefarrera garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal que es recullen, així com la implementació de les mesures, d'ordre tècnic i organitzatiu, que garanteixen la seguretat d'aquestes dades.


Exercici de drets d'accés, cancel·lació, rectificació o oposició, previstos a la Llei 15/99, LOPD

Per a l'exercici d'aquets drets, l'interesat pot dirigir-se a:

  • Ajuntament de Torrefarrera, C/ Major, 35 de Torrefarrera presencialment, o bé per escrit, a la mateixa adreça, acompanyant fotocòpia del DNI i indicant clarament en l'assumpte: Tutela de Drets LOPD.
  • També ho podeu fer per correu electrònic a l’adreça: ajuntament@torrefarrera.cat indicant també l’assumpte Tutela de Drets LOPD.

Atenció Ciutadana

Atenció en línia

  • Informació i consultes
  • Incidències i reclamacions

Atenció telefònica

  • Informació i tramitació
  • Incidències i reclamacions

Atenció presencial

  • Oficines d'atenció ciutadana
  • Oficines especialitzades
ajuntament AJUNTAMENT DE TORREFARRERA
C/ MAJOR, 35
25123 TORREFARRERA
LLEIDA
Tel: 973 750 001
Fax: 973 750 441
E-mail: ajuntament@torrefarrera.cat
carpeta ciutadana és un producte de SEMIC Internet