Tràmit informatiu Censar, modificar dades o donar de baixa un animal de companyia al Registre Municipal d’animals de companyia

Els gossos/es, els gats/es i les fures han d’estar inscrits al registre del cens municipal d’animals de companyia de l’ Ajuntament.

La inscripció de l’ animal en el registre s’ha de fer en el termini de tres mesos comptats a partir de la data de naixement o de 30 dies des de la data d’adquisició.

La mort o desaparició de l’animal ha d’ésser comunicada al cens municipal en un termini màxim de 15 dies de la data de la mort o desaparició, amb la documentació de l’animal.

Les persones que transfereixin la propietat d’un animal, que canviïn d’adreça o de població, estan obligats a comunicar-ho al cens municipal en un termini no superior a 15 dies, indicant les dades del nou propietari i/o la nova adreça.

Prèviament a la inscripció de l’animal en el cens municipal d’animals de companyia, cal haver-ne dut a terme la identificació amb la implantació d’un microxip.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?
Les persones propietàries d’animals de companyia (gossos, dats, i fures) que tinguin la seva residència habitual al municipi de Torrefarrera

Quan ho pot sol·licitar?
En qualsevol moment, mirar terminis en l’apartat de descripció

Quin cost té?
És gratuït

Formes de tramitació

 • Presencial
  Ajuntament de Torrefarrera c/ Major, 35.
  De dilluns a divendres de 9:00h a 14:00h.

  I demanant cita prèvia al tel: 973.750.001

Documentació que cal aportar

-Sol·licitud especifica per a cada cas, degudament emplenada i signada:
 • Per a l’alta: model 1
 • Per a la baixa i modificació: model 2
 • En el cas de tractar-se d’un gos/sa declarat potencialment perillós: model 3 i la documentació especificada en el mateix model.
-DNI del propietari
-Cartilla sanitària de l’animal
-Document identificació de l’Arxiu d’animals de companyia (AIAC) o tarja de microxip
 

 

Normativa

Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei de protecció dels animals.

Decret 328/1998, de 24 de desembre, pel qual es regula la identificació i el registre general d’animals de companyia.

Llei 12/2006, de 27 de juliol, de protecció de Medi Ambient

Atenció Ciutadana

Atenció en línia

 • Informació i consultes
 • Incidències i reclamacions

Atenció telefònica

 • Informació i tramitació
 • Incidències i reclamacions

Atenció presencial

 • Oficines d'atenció ciutadana
 • Oficines especialitzades
ajuntament AJUNTAMENT DE TORREFARRERA
C/ MAJOR, 35
25123 TORREFARRERA
LLEIDA
Tel: 973 750 001
Fax: 973 750 441
E-mail: ajuntament@torrefarrera.cat
carpeta ciutadana és un producte de SEMIC Internet