Tràmit informatiu Comunicació prèvia de crema / Autorització de Crema

COMUNIACIÓ PRÈVIA DE CREMA

Comunicació prèvia per fer foc en els terrenys forestals, i a la franja de 500 metres que els envolta durant el període comprès entre el 16 d’octubre i el 14 de març, segons l'Ordre MAB/62/2003, de 13 de febrer. (Excepte si el Departament competent de la Generalitat estableix altres dates).

AUTORITZACIÓ DE CREMA

Quan és fora d'aquest període, és a dir entre el 15 de març al 15 d'octubre: CAL DEMANAR AUTORITZACIÓ DE CREMA, amb 3 dies d'antelació, amb model de sol•licitud del departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, i presentar-lo davant de:

                                          AGENTS RURALS DEL SEGRIÀ
                      CONTROL DELS AGENTS RURALS (Tel.973 22 82 67 - 973 28 96 78)
                                              C/ Ronda Sant Martí, 2-6
                                                       25002-Lleida

 Terrenys forestals

Es consideren terrenys forestals, d'acord amb l'article 2 de la Llei 8/1988, de 30 de març:

 • Sòls rústics poblats d’espècies arbòries o arbustives, de matolls i d’herbes.
 • Erms situats en els límits dels boscos que siguin necessaris per a la protecció d’aquests.
 • Erms que, per les seves característiques, siguin adequats per a l’aforestació o la reforestació.
 • Prats de regeneració natural, aiguamolls, rasos poblats anteriorment i transformats sense l’autorització corresponent i les pistes i els camins forestals.
 • Es consideren terrenys forestals temporals, amb una durada mínima del torn de l’espècie, els terrenys agrícoles que circumstancialment són objecte d’explotació forestal amb espècies de creixement ràpid.

 

Tramitació

Presencialment a:

 • Oficines dels agents rurals. Tel. 973 22 82 67 - 973 28 96 78 C/ Ronda Sant Martí, 2-6, 25002-Lleida.
 • Ajuntament de Torrefarrera  Tel.973 75 00 01  C/Major, 35, Torrefarrera Horari: de 9:00h a 14:00h de dilluns a divendres

 

Documentació que cal aportar

Normativa

Ordre MAB/62/2003, de 13 de febrer, per la qual es desenvolupen les mesures preventives establertes pel Decret, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.

Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.

Llei 6/1998, de 30 de març, forestal de Catalunya.

Decret 14/2005, d'1 de febrer, pel qual s'avança l'aplicació de les mesures de prevenció d'incendis forestals.

Observacions

Condicions generals per encendre foc i mesures preventives obligatòries 

Condicions generals per encendre foc

1. Si el/la propietari/ària del terreny revoca el permís per encendre foc, l'autorització queda anul•lada.
2. La persona sol•licitant es responsabilitza de qualsevol falta o dany que es produeixi mentre fa el foc.
3. La persona sol•licitant no s'ha d'apartar del foc mentre duri i s'ha d'assegurar que ha quedat apagat del tot quan se'n vagi (és a dir, s'ha d'assegurar que el foc no es revifarà sota cap circumstància).
4. Els agents rurals poden imposar condicions de seguretat complementàries.
5. Cal recordar la necessitat de fer la crema amb coneixement del Pla Alfa vigent. El nivell de Pla Alfa és un indicador del perill d'incendi forestal que s'actualitza diàriament, al voltant de les 9 del matí i, només extraordinàriament, en qualsevol altre moment del dia. El nivell de risc del Pla Alfa està relacionat amb el mapa de predicció del perill d'incendi forestal elaborat també pel Departament de Medi Ambient i Habitatge.

Mesures preventives obligatòries

1. Hi ha d'haver sempre una persona responsable d'atendre el foc, la qual ha de mantenir una vigilància constant.
2. Si el foc creix amb flames de més de tres metres per un excés de combustible, cal apagar-lo immediatament.
3. A més de no encendre el foc amb vent superior a 10 km/h, caldrà apagar-lo immediatament si comença a bufar un cop encès.
4. A les finques properes a les autopistes, carreteres o vies fèrries, la crema s'ha de suspendre si el fum perjudica la seguretat viària.
5. Cal apagar el foc fins a estar ben segur que ni fumeja ni hi queda gens de brasa. No s'abandonarà el lloc fins després d'apagar completament el foc.
6. Netejar la zona en què s'efectuï la crema i/o aquella en què s'utilitzi amb un bufador, en un radi de 3,5 m fins a descobrir el sòl. La crema s'efectuarà com a mínim a 10 metres de distància respecte d'aquells arbres que tinguin més de 60 cm de circumferència, mesurats a 1,20 metres del terra.
7. La crema començarà i acabarà amb llum de dia, excepció feta dels focs d'esbarjo. En cap cas no s'abandonarà el lloc fins a la seva total extinció.

Resta prohibit:

1.Llençar objectes encesos.
2. Abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser causa de l'inici d'un foc.

Els agents rurals i altres agents de l'autoritat podran establir in situ mesures complementàries per tal de millorar la seguretat, així com aturar les actuacions que s'estiguin duent a terme quan les condicions meteorològiques així ho aconsellin.

Per a més informació podeu adreçar-vos a:

Ajuntament de Torrefarrera
Telèfon: 973 750001
Adreça electrònica: mediambient@torrefarrera.cat
Horari d'atenció: de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h

Atenció Ciutadana

Atenció en línia

 • Informació i consultes
 • Incidències i reclamacions

Atenció telefònica

 • Informació i tramitació
 • Incidències i reclamacions

Atenció presencial

 • Oficines d'atenció ciutadana
 • Oficines especialitzades
ajuntament AJUNTAMENT DE TORREFARRERA
C/ MAJOR, 35
25123 TORREFARRERA
LLEIDA
Tel: 973 750 001
Fax: 973 750 441
E-mail: ajuntament@torrefarrera.cat
carpeta ciutadana és un producte de SEMIC Internet