Tràmit informatiu Alta de domiciliació bancària de les taxes municipals

Aquest tràmit permet la domiciliació bancària del pagament d’impostos i taxes municipals.

A) Tributs que es poden domiciliar des d’aquest Ajuntament:

-Taxa de Recollida d’ Escombraries
-Taxa de Clavegueram
-Taxa Cementiri municipal

B) Resta de tributs:

Éés necessari contactar amb la Diputació de Lleida, a l'adreça Rbla Ferran 18 a Lleida, o trucar al telèfon 973 24 66 47, o mitjançant l'oficina virtual de la pàgina web www.oagrtl.cat

-Impost Béns Immobles (IBI URBANA)
-Impost Béns Immobles Rústica (IBI RÚSTICA)
-Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM)
-Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)

La domiciliació bancària serà vàlida indefinidament sempre que no sigui anul·lada per la persona interessada, refusada per l’entitat bancària o anul·lada per l’Administració per causa justificada.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?
Els contribuents de l’ Ajuntament de Torrefarrera

Quan ho pot sol·licitar?
Durant l’any, de l’1 de gener fins al 31 de maig (Només en el cas de les taxes municipals: Recollida d’Escombraries i Clavegueram)

Les sol·licituds rebudes fora d’aquest termini tindran efectes per l’any immediatament següent.
 

Formes de tramitació

 • Presencial
  Ajuntament de Torrefarrera c/ Major, 35.
  De dilluns a divendres de 9:00h a 14:00h.

  I demanant cita prèvia al tel: 973.750.001

Documentació que cal aportar

vegeu models Taxes Municipals: model núm 2

Atenció Ciutadana

Atenció en línia

 • Informació i consultes
 • Incidències i reclamacions

Atenció telefònica

 • Informació i tramitació
 • Incidències i reclamacions

Atenció presencial

 • Oficines d'atenció ciutadana
 • Oficines especialitzades
ajuntament AJUNTAMENT DE TORREFARRERA
C/ MAJOR, 35
25123 TORREFARRERA
LLEIDA
Tel: 973 750 001
Fax: 973 750 441
E-mail: ajuntament@torrefarrera.cat
carpeta ciutadana és un producte de SEMIC Internet