Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat Baixa al registre de parelles de fet

Aquelles parelles de fet que vulguin deixar de ser-ho han de sol·licitar la baixa al registre de parelles de fet.

Causes que motiven la baixa de la inscripció en el registre municipal de parelles:

 • Per comú acord.
 • Per voluntat d'un dels membres de la parella, notificada fefaentment a l'altre.
 • Per mort o declaració de mort d'un dels convivents.
 • Per separació de fet de més d'un any.
 • Per matrimoni d'un dels convivents.

Tramitació

Qui ho pot sol·licitar?
Aquelles parelles de fet que vulguin deixar de ser-ho.

Quan ho pot sol·licitar?
És permanent.

Quin cost té?
És gratuït.

Quant tarda la tramitació?
De 3 dies.
 

Formes de tramitació

 • Presencial
  Ajuntament de Torrefarrera c/ Major, 35.
  De dilluns a divendres de 9:00h a 14:00h.

  I demanant cita prèvia al tel: 973.750.001

Documentació que cal aportar

· DNI 

· Sol·licitud emplenada correctament i signada pels 2

 

Normativa

Llei 10/1988, de 15 de juliol, d’unions estables de parelles, 2687 de 23-7-1998 DOG.

Regulacions de les parelles de fet
 

Atenció Ciutadana

Atenció en línia

 • Informació i consultes
 • Incidències i reclamacions

Atenció telefònica

 • Informació i tramitació
 • Incidències i reclamacions

Atenció presencial

 • Oficines d'atenció ciutadana
 • Oficines especialitzades
ajuntament AJUNTAMENT DE TORREFARRERA
C/ MAJOR, 35
25123 TORREFARRERA
LLEIDA
Tel: 973 750 001
Fax: 973 750 441
E-mail: ajuntament@torrefarrera.cat
carpeta ciutadana és un producte de SEMIC Internet