Tràmit informatiu Comunicació Prèvia d'Obra

Comunicació Prèvia d'Obra

Tramitació

Qui ho pot sol.licitar?

Qualsevol persona

 

Quan ho pot sol.licitar?

Durant tot l'any

 

Quan tarda la tramitació?

Un màxim de 15 díes 

 

 

Formes de tramitació

 • Presencial
  Ajuntament de Torrefarrera c/ Major, 35.
  De dilluns a divendres de 9:00h a 14:00h.

  I demanant cita prèvia al tel: 973.750.001

 • En línia

  El tràmit es pot realitzar en línia. Premeu el botó tramitar

Documentació que cal aportar

 - NIF o DNI del sol·licitant

Autorització signada per l’interessat/da en cas que actuï a través d’un representant i NIF o DNI del    representant.

- Fotocòpia de l’acta de l’assemblea de propietaris, quan afecti a elements comuns de l’immoble.

Pressupost detallat,descripció de l’obra i croquis.

Comprovant liquidació taxa i impost.

- Comprovant ingrés fiances.

- En el cas d’actuar en locals destinats a activitats, justificació de la legalitat de l’activitat.

Declaració responsable segons model normalitzat de l’Ajuntament, signada per l’interessat.

Assumeix de la direcció facultativa: arquitecte, aparellador o enginyer. (art. 2.2 ordenança).


 

 

 

 

    

Atenció Ciutadana

Atenció en línia

 • Informació i consultes
 • Incidències i reclamacions

Atenció telefònica

 • Informació i tramitació
 • Incidències i reclamacions

Atenció presencial

 • Oficines d'atenció ciutadana
 • Oficines especialitzades
ajuntament AJUNTAMENT DE TORREFARRERA
C/ MAJOR, 35
25123 TORREFARRERA
LLEIDA
Tel: 973 750 001
Fax: 973 750 441
E-mail: ajuntament@torrefarrera.cat
carpeta ciutadana és un producte de SEMIC Internet