Llistat de tràmits

Ajuntament obert Tràmit sense certificat
Tramitar
Alta al padró d’habitants Tràmit informatiu Impresos
Alta de domiciliació bancària de les taxes municipals Tràmit informatiu Impresos
Baixa al registre de parelles de fet Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar Tramitar amb certificat
Baixa mercat municipal Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar Tramitar amb certificat
Bústia de queixes, suggeriments i incidències Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar Tramitar amb certificat
Canvi de domicili al padró municipal d’habitants Tràmit informatiu Impresos
Canvi de titular de llicència de Mercat Municipal Tràmit informatiu Impresos
Censar, modificar dades o donar de baixa un animal de companyia al Registre Municipal d’animals de companyia Tràmit informatiu Impresos
Certificació de naixement Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar Tramitar amb certificat
Certificat de defunció Tràmit informatiu Impresos
Certificat de matrimoni Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar Tramitar amb certificat
Certificat d'empadronament familiar de convivència Tràmit informatiu
Certificat d'empadronament familiar de convivència històric Tràmit informatiu
Certificat d'empadronament individual de residència Tràmit informatiu
Certificat d'empadronament individual de residència històric Tràmit informatiu
Certificat d'inscripció al registre de parelles de fet Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar Tramitar amb certificat
Cita amb càrrec electe o tècnic municipal Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar Tramitar amb certificat
Comunicació prèvia de crema / Autorització de Crema Tràmit informatiu Impresos
Comunicació Prèvia d'Obra Tràmit informatiu Impresos
Control de coloms o plagues urbanes Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar Tramitar amb certificat
Denúncia Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar Tramitar amb certificat
Expedient de matrimoni civil/Casaments civils Tràmit informatiu Impresos
Fe de vida i estat Tràmit informatiu Impresos
Gestió de vehicles abandonats Tràmit informatiu
Inscripció de naixement Tràmit informatiu Impresos
Instància genèrica Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar amb certificat
Instància genèrica Mercat Municipal Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar Tramitar amb certificat
Instància genèrica URBANISME (OBRES MAJORS I MENORS, ACTIVITATS ETC...) Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar Tramitar amb certificat
Matriculació a l'escola municipal de música Tràmit informatiu
Modificació de dades del cens electoral Tràmit informatiu
Modificació de dades personals al padró Tràmit informatiu
Modificació domiciliació bancària de les taxes municipals Tràmit informatiu Impresos
Procés de preinscripció i Matrícula de l’escola bressol Municipal Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar Tramitar amb certificat
Servei d'aigua potable Tràmit informatiu
Sol·licitud d’alta o baixa de Guals Tràmit informatiu Impresos
Sol·licitud de renovació de llicència del Mercat Municipal Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar Tramitar amb certificat
Sol·licitud per utilització de locals municipals Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar Tramitar amb certificat
Sol·licitud utilització mobiliari municipal Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar Tramitar amb certificat
Volant d'empadronament familiar o de convivència Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat
Tramitar Tramitar amb certificat
Volant d'empadronament familiar o de convivència històric Tràmit informatiu
Volant d'empadronament individual de residència Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat
Tramitar Tramitar amb certificat
Volant d'empadronament individual de residència històric Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat
Tramitar Tramitar amb certificat
Wifarrera Tràmit sense certificat Tràmit amb certificat Impresos
Tramitar Tramitar amb certificat

Atenció Ciutadana

Atenció en línia

  • Informació i consultes
  • Incidències i reclamacions

Atenció telefònica

  • Informació i tramitació
  • Incidències i reclamacions

Atenció presencial

  • Oficines d'atenció ciutadana
  • Oficines especialitzades
ajuntament AJUNTAMENT DE TORREFARRERA
C/ MAJOR, 35
25123 TORREFARRERA
LLEIDA
Tel: 973 750 001
Fax: 973 750 441
E-mail: ajuntament@torrefarrera.cat
carpeta ciutadana és un producte de SEMIC Internet