• Control de coloms o plagues urbanes

  Per tal de controlar la proliferació d’animals que poden arribar a esdevenir plaga, els veïns i veïnes de Torrefarrera es poden adreçar a l’Ajuntament per posar en coneixement de l’Ajuntament de Torrefarrera incidències relacionades amb aquest fet.

  Els camps marcats amb Obligatori són obligatoris
 • Dades del sol·licitant • Dades del representant (si escau)

 • Dades de notificació


 • Exposa (feu constar els fets i raonaments en què fonamenteu la vostra petició)


 • Documentació aportada


 • Sol·licita (concreteu la vostra petició de la forma més clara i precisa)


 • Avís legal


  • De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, se li informa del següent:

   • Les dades de caràcter personal que s'obtinguin de la seva sol.licitud seran incorporades i tractades de forma confidencial en un fitxer propietat d'aquest Ajuntament.
   • Les dades obtingudes en aquesta instància podran ser utilitzades, salvaguardant la seva identitat, per a la realització d'estadístiques internes.
   • Vè. tindrà la possibilitat d'accedir en qualsevol moment a les dades facilitades, així com de sol.licitar, si escau, la seva rectificació, oposició o cancel.lació, dirigint una comunicació escrita, juntament amb la documentació acreditativa de la seva identitat, a aquest Ajuntament.